MAT-53101 / 53107
Numeerinen analyysi 2 / Numerical analysis 2
2010

Luennoitsija / Lecturer

prof. Robert Piché 

Assistentti / Teaching Assistant

Jari Niemi

Aikataulu / Schedule

Luennot / Lectures

Luennoidaan suomeksi / Lectured in Finnish
Per. 4: ke  klo 14-16 Tb216 / Wed 2-4pm in Tb216

Laskuharjoitukset & PC labrat / Exercises & PC labs

Opetus englanniksi tarvittaessa / Teaching in English as required
PCH to 8:30-10 Sj202, alkaa 25.2.2010 / Computer labs Thu 8:30-10 in Sj202, start 25.2.2010
LH pe 8:30-10 Tb214, alkaa 26.2.2010 / exercises Fri 8:30-10 in Tb214, start 26.2.2010

Saat 1 op osallistumalla kaikkiin pc-harjoituksiin. / You can obtain 1 extra credit by attending all 6 computer-labs.
Yksi tai kaksi PC labrasta poissaoloa voi korvata palautamalla sen ratkaisut assarille viikon sisällä. / Absence from 1 or 2 labs can be compensated by submitting written solutions to the teaching assistant within one week of the lab.

Laskuharjoitukseen osallistumisesta ei saa pisteitä. / No points are given for participation in exercises.

Sisältö / Contents

Oppikirja / Textbook

Lars Eldén, Linde Wittmeyer-Koch, Hans Bruun Nielsen: Introduction to Numerical Computation, Analysis and Matlab Illustrations, Studentlitteratur, 2004. [errata]

Kirjan lukeminen on pakollinen! / Reading the textbook is mandatory!

Tentti / Exam

Ohjelmoitava-graafinen tai tavallinen laskin ja yksi A4 kaksipuolinen sivu käsinkirjoitetut muistiinpanot sallittu. / Programmable-graphing or ordinary calculator and one A4 twosided page of handwritten notes allowed.

Vanhoja tentteja / Old exams: 2006, 3.2007, 5.2007

Kurssipalaute

2007 2008

päivitetty / updated 2.3.2010, RP