MAT-42500 Matematiikan historia
Päivitetty 3.11.2005- e.t.

Kurssin suorittaminen

Kurssi suoritetaan kirjatenttinä. Kirjana on

Matti Lehtinen: Matematiikan historian luentoja. Helsingin yliopisto 2001.

Tekijän luvalla oppimateriaali on saatavissa verkosta:
 
Matematiikan historia,
tai paikallisesti zip pakattu pdf-tiedoston (koko on 2MB).

Kurssi on edullista suorittaa vasta matematiikan opintojen loppuvaiheessa, koska siitä saa tällöin enemmän irti.
Kurssia suoritettaessa painopiste on matemaattisten käsitteiden ja matemaattisen ajattelun kehityshistoriassa.

Tenttejä järjestetään, mikäli ilmoittautuu  h e n k i l ö k o h t a i s e s t i  Esko Turuselle (TD 405).

Tenttikirjan väliotsikot (Esimeriksi 'Euler', 'Matriisit', 'Logaritmien synty' jne.) ovat hyviä tenttikysymyksiä.
Vastauksissa pitää keskittyä m a t e m a a t t i s e l t a kannalta olennaiseen, esim. matemaatikon 13 lasta ei ole
olennaista, mutta hänen kehittämänsä raja-arvon täsmällinen määritelmä on!