MAT-42670 Symbolista laskentaa Maple ohjelmistolla, 4 op

Kurssi on lyhennetty versio kurssista MAT-42650 SYMBOLINEN LASKENTA, 7 op, joka puolestaan vastasi entistä kurssia 73265 SYMBOLINEN ANALYYSI 1 , 4 ov

Luennoitsijana lehtori Esko Turunen. Kurssi luennoidaan periodilla II syksyllä 2009.

Luentoja 20 h, laskuharjoituksia ja tietokoneharjoituksia 15 h. Harjoitustyö.

Tavoitteet

Symbolisen laskennan algoritmien ja niiden oikean käytön, vahvuuksien, rajoitusten sekä matemaattisen taustan ymmärtäminen.

Sisältö

Lukujen, polynomien, potenssisarjojen ja funktioiden käsittelyn symbolisia algoritmeja. Tutustuminen suureen symbolisen laskennan ohjelmistoon (Maple 9).

Tutkintovaatimukset

Kurssin voi suorittaa JOKO tenttimällä (ja jo hyväksyttyä tenttiarvosanaa voi etukäteen tehdyllä lisätyöllä korottaa, ks. lisää tästä) TAI tekemällä harjoitustyön ja riittävän määrän kotitehtäviä, ohjeet tässä
.

Kirjallisuus

* Ruohonen K.: Symbolinen analyysi (luentomoniste) saatavana PDF-muotoisena tästä: monisteesta noin puolet ehditään käydä läpi!
* von zur Gathen, J. & Gerhard, J.: Modern Computer Algebra. Cambridge University Press (-99)

Esitietovaatimukset

Pakollisia esitietovaatimuksia ei ole, sillä tarvittava lukuteoria ja algebra esitetään luennoilla.
Suositellaan kuitenkin esitietokursseina seuraavia: Algebra 1, Finite Fields, Algoritmimatematiikka.

Luentoajat ja -paikat

Luennot  ma 10-12 salissa TB 222 ja ti 8-10 salissa TB 214

Laskuharjoitusten ja PC-harjoitusten ajat ja paikat

Harjoituksia on kerran viikossa 3 tunnin ajan torstaisin klo 9-12 salissa SB204, yhteensä 5 harjoitukset. Harjoitukset  alkavat viikolla 44
Harjoituksen alussa käydään läpi laskutehtävät ja sen jälkeen PC-tehtävät.

I harjoitus viikolla 44 PDF-muotoisena tästä
Maple-esimerkkejä tästä ynnä tästä
sekä Maple-esimerkkejä tästä .

II harjoitus viikolla 46 PDF-muotoisena tästä
Maple-esimerkkejä tästä
sekä myös Maple-esimerkkejejä tästä .

III harjoitus viikolla 47 PDF-muotoisena tästä
Maple-esimerkkejä tästä
ja Maple-esimerkkejejä tästä ja vielä tästä , tästä , tästä ja tästä .

IV harjoitus viikolla 48 PDF-muotoisena tästä
Maple-esimerkkejä tästä

V harjoitus viikolla 49 PDF-muotoisena tästä
Maple-esimerkkejä tästä ja tästä .


Takaisin Esko Turusen kotisivulle