MAT-13510 Laaja Matematiikka 1U (5 op), 1/2011


Matematiikan perustaitojen testi viikoilla 36 ja 37 koskee kaikkia Laajan matematiikan opiskelijoitakin. Testin läpäisseiden lista ilmestyy testin jälkeen tähän. Muut suorittavat matematiikkajumpan


Luennoitsija

Yliopistonlehtori Esko Turunen
Huone: TD 405, matematiikan laitos
Vastaanotto: ti 12.15-13.00
Sähköposti: esko.turunen@tut.fi


Luennot

alkavat maanantaina 29.8 viikolla 35 ja ne pidetään ma (klo 14-16), ti (klo 10-12), ja ke (klo 10-12) salissa K1703. Viimeiset luennot ovat viikolla 40 (5.10) Luennot koostuvat kuudesta aihepiiristä. Voit katsella luentojen runkoja tästä. ÄLÄ TULOSTA AUTOMAATTISESTI KAIKKIA SIVUJA, VAAN VAIN KOKONAISET SIVUT!. Huomaa myös, että luennoilla luentorunkoja täydennetään esimerkein liitutaululle!
Logiikkaa ja joukko-oppia
Funktio-oppia
Kompleksiluvuista ja polynomeista
Funktion raja-arvo
Funktion jatkuvuus
Funktion derivaatta

Kertaustehtäviä - hyviä tentikysymyksiä


Laskuharjoitukset

alkavat viikolla 36 ja niitä pidetään ma 16-18 salissa SB202 (tarkoitettu ei-TL-opiskelijoille), ti 14-16 salissa SJ202, ke 15-18 salissa SB204 ja to 11-14 salissa SJ202. Laskuharjoitukset päättyvät viikolla 41 (eli pediodin viimeisellä viikolla). Ilmoittaudu netin kautta ensimmäisiin harjoituksiin! Harjoituksia on kolmea tyyppiä: (T) teoriatehtävät tehdään kotona ja palautetaan kirjallisesti maanantaihin klo 14:00 mennessä S-talon tehtävälokeron päällä olevaan laatikkoon. Korjaan nämä tehtävät kuten tenttivastaukset ja niistä saa henkilökohtaista palautetta. (L) Laskutehtävät tehdään valmiiksi kotona ja käydään läpi harjoituksissa. (M) Loput tehtävistä tehdään kolmen tunnin laskuharjoituksissa tarvittaessa ohjaajan avustuksella, kahden tunnin harjoituksissa nämäkin tehtävät pitää olla valmiina ja kotona tehtyinä. Kaikkien tehtävien mallivastukset käydään harjoituksissa läpi. Huomaa, että kolmen tunnin laskuharjoituksissa (ke, to) saat enemmän henkilökohtaista ohjausta kuin kahden tunnin harjoituksissa (ti)!

Laskuharjoituksista saa hyvityspisteitä tentissä seuraavasti (edellytyksenä on, että esittää pyydettäessä tehtävän taululla):

Tehdyt tehtävät (%) 40 48 57 65 74 82 91
Hyvityspisteitä 0 1 2 3 4 5 6

Laskuharjoitustehtävät saat tästä

Harjoitus 1
Harjoitus 2
Harjoitus 3
Harjoitus 4
Harjoitus 5
Harjoitus 6

Bonuspisteet kerätään Opintokirjaan.


Tietokone- eli PC-harjoitukset

alkavat viikolla 38. Harjoituksia on vain joka toinen viikko eli yhteensä on kahdet eri PC-harjoitukset. Ma klo 16-18 (SB204) ja ti 16-18 (SJ202). Ilmoittaudu netin kautta ensimmäisiin harjoituksiin. PC-harjoitukset tehdään työpareissa harjoitusten aikana.

Tietokoneharjoitustehtävät saat tästä

PC-harjoitus 1
PC-harjoitus 2

Kirjallisuutta

Trench, William F.: Introduction to Real Analysis. Saatavana ilmaiseksi tekijältä osoitteesta
http://ramanujan.math.trinity.edu/wtrench/misc/index.shtml.
Olen käytänyt luentoja laatiessani myös mm seuraavia: Poole, Linear Algebra, A Modern Introduction ja Fitzpatrick, Advanced Calculus sekä lukion pitkän matematiikan oppikirjoja.


Kurssi suoritetaan tenttimällä.

Tentit ovat XX.XX, XX.XX ja XX.XX. Tenttiin pitää ilmoittautua!

Opintopiiri tarjoaa tukea ensimmäisen vuoden matematiikan opintoja suorittaville opiskelijoille. Siirry ja rekisteröidy opintopiirin käyttäjäksi

Opiskelu yliopistossa eroaa merkittävästi lukio-opiskelusta. Tutustuopiskelutekniikkaoppaaseen tästä!

Päivitetty 29.09.2011 klo 10:00.