MAT-41150 Algebra I (s), periodilla IV/2012


Luennoitsija

Lehtori Esko Turunen
Huone: TD 405, matematiikan laitos
Vastaanotto: ma 12.15-13.00
Sähköposti: esko.turunen@tut.fi


Yleistä

Kurssi on vaihtoehtoinen vastaavan englanninkielisen kurssin MAT-41156 Algebra 1 kanssa, vain toisen näistä voi sisällyttää opinto-ohjelmaansa. Suomenkielinen ja englanninkielinen kurssi eivät sisällöllisesti aivan vastaa toisiaan. Kurssimateriaali on valittu vastaamaan Jyväskylän, Helsingin ja Turun yliopistojen algebran peruskurssien sisältöjä. Luentoja on maanantaisin 2 tuntia klo 10-12 ja tiistaisin 2 tuntia klo 8-13, loput tiistain opetusajasta on varattu laskuharjoituksille.

Kurssi on laadittu siten, että se tukee monenlaisia oppimistyylejä. Koska kaikki kurssimateriaali on verkossa, ts. luentorungot ja laskuharjoitukset sekä laskujen mallivastaukset (aina harjoitusten jälkeen), voi kurssin suorittaa 'kirjekurssina' käymättä luennoilla tai harjoituksissa. Luennoilla käydään luentorunkoa läpi siihen lisäyksiä ja selvennyksiä tehden. Näille verkkosivuille ilmestyy hyvissä ajoin seuraavan viikon käsiteltävä asia, jotta siihen voi tutustua etukäteen. Samoin ilmoitetaan, mitkä laskuharjoitukset liittyvät viikon luentoihin. Laskuharjoitukset pidetään h e t i tiistain luentojen perään ja niissä harjoitellaan juuri luennoitua asiaa. Laskuharjoituksissa voi tehdä tehtäviä ryhmissä tai yksinään, harjoitusten vetäjä neuvoo tarvittaessa. Tehdyistä laskuharjoituksista saa bonuspisteitä, joilla voi korottaa välikokeilla tai 1. tentissä saadun kurssin arvosanaa yhdellä pykälällä ylöspäin. Läpipääsyyn bonuspisteet eivät vaikuta. Jos ei voi/halua tulla laskuharjoituksiin, mutta haluaa bonuspisteitä, voi jättää yhden tai useampia tai vaikka kaikki tehtävät e n n e n harjoitusten alkua luennoitsijalle, joka arvostelee tehtävät ja palauttaa ne seuraavalla viikolla. Mallivastauksia voi katsella verkosta heti harkkojen päätyttyä.


Luennot ja harjoitukset

Luennot ovat maanantaisin 10-12 salissa TB224. Luentoja ja harjoituksia on myös tiistaisin klo 8-13 salissa TB224. Ensimmäinen luento alkoi maanantaina 12.3 klo 10.15.


Kirjallisuus

Pdf-muotoiset luentokalvot löydät tuosta alta. Huomaa kuitenkin, että luentokalvoja täydennetään luentojen aikana, kalvot toimivat vain luentojen runkona.

Luku 1A Käytiin läpi viikolla 11, kuten myös Tehtävät 1 - 12
Luku 1B Käytiin läpi viikolla 12
Luku 1C Käytiin läpi viikolla 12, kuten myös Tehtävät Peano 1 - Tehtävä 18
Luku 2 Käytiin läpi viikolla 13
Luku 3 Käytiin läpi viikolla 13, kuten myös Tehtävät 19, 20, 22, 24, 27 ja 30 - 34
Luku 4 Käytiin läpi viikolla 14, kuten myös Tehtävät 36 - 38, 41, 42, 46 - 48, 50, 55 ja 56
Viikolla 15 oli ensimmäinen välikoe, tulokset tuossa alenpana.
Luku 5 Käytiin läpi viikolla 16, kuten myös Tehtävät 58, 60, 61, 64 ja 67 - 69
Luku 7 Käytiin pintapuolisesti läpi viikolla 16, kuten myös Tehtävä 77
Luku 6 Käytiin läpi viikolla 17, samoin kuin Tehtävät 70 - 76
Luku 8 Käytiin läpi pe 27.4 klo 12-17, samoin kuin Tehtävät 101 - 109
Viikolla 18 on toinen välikoe (pe 4.5 klo 14:00 - 17:00 salissa TB104)


Suorittaminen

TAPA 1: Kaksi välitenttiä. Kummassakin välitentissä on viisi kysymystä, jotka arvostellaan asteikolla 0-6 pistettä. Välitenttiin ei tarvitse ilmoittautua. Lisäys: Jos syystä tai toisesta ei voi osallistua jompaan kumpaan välitenttiin, niin vielä ensimmäisen tentin yhteydessä toukokuussa on mahdollisuus suorittaa puuttuva välitentti!

TAPA 2: Lopputentti . Lopputenttiin pitää ilmoittautua normaalisti netin kautta. Lopputentissä on 5 kysymystä, jotka arvostellaan asteikolla 0-6 pistettä. Ensimmäinen lopputentti on toukokuussa

Laskuharjoituksista saa hyvistystä välikoesuorituksessa ja ensimmäisessä tentissä siten, että loppuarvosana voi kohota enintään yhdellä pykälällä. Kurssista läpipääsyyn laskaripisteet eivät vaikuta.

Välitenttien tulokset

1. Välikoetulokset

2. Välikoetulokset

Läpipääsyraja välikokeilla on (vielä avoin!) pistettä.

Laskuharjoitukset

Laskuharjoitukset alkoivat heti ensimmäisellä luentoviikolla eli viikolla 11 (ti 13.3).

Suosittelen harjoitustehtävien tekemistä jo senkin vuoksi, että tentti- ja välikoekysymykset muistuttuvat kovasti näitä tehtäviä, ja tekemällä ahkerasti laskaritehtäviä voi korottaa arvosanaansa. Harjoitustilaisuudet alkavat tiistaisin heti luentojen jälkeen, siis joko klo 9 tai 10, ja ne kestävät 2 -3 tuntia. Harjoitustilaisuuksissa opiskelijat laskevat annettuja tehtäviä, ja niistä voi kysyä neuvoa paikalla olevalta luennoitsijalta. Jos ei halua tai voi osallistua harjoitustilaisuuksiin, voi jättää omat ratkaisunsa kirjallisena luennoitsijalle viimeistään harjoitusten alussa. Jos haluaa saada bonuspisteitä laskuharjoituksista, pitää ilmoittaa tekemänsä tehtävät erillisellä opintokirjalomakkeella, joka jätetään luennoitsijalle viimeistään harjoitusten päättyessä (tai harjoitusten alussa, jos ei osallistu itse harjoitustilaisuuteen). Luennoitsija palauttaa opintokirjat kiertoon seuraavan viikon ensimmäiselä luennolla. Harjoitusten mallivastaukset tulevat nettiin harjoitusten jälkeen.

Laskuharjoitustehtävät

saa tästä.

Laskuharjoitusten mallivastauksia


Ekat harkat: LH1 ja LH2 , LH3 ja LH4 , LH5 ja LH6 , LH7 ja LH8 , LH9 ja LH10 ja LH11 ja LH12
Tokat harkat: Peano1 , Peano2 , LH13 , LH14 , LH15 ja LH16 , LH17 ja LH18
Kolmannet harkat: LH19 ja LH24 , LH20 , LH22 ja LH27, LH30 ja LH31 , LH32 ja LH34 ja LH33
Neljännet harkat: LH36 , LH37 , LH38 . LH41 , LH46 , LH47 , LH48 LH50 , LH55 ja LH56
Viidennet harkat: LH58 , LH60 , LH61 , LH64 , LH67 , LH68, LH69 , ja LH77 .
Kuudennet harkat: LH70, LH71 , LH72, LH73 , LH74, LH75 ja LH76 .
Seitsemännet harkat: LH101, LH102 , LH103, LH104 , LH105, LH106 , LH107 ja LH108, LH109 .


Päivitetty: perjantaina 04.05.12 klo 18:00.