Opetus

Keskus kehittää ja koordinoi Tampereen teknillisen yliopiston ja Tampereen yliopiston matematiikan tutkijankoulutusta, pää- ja sivuaineopetusta, aineenopettajankoulutusta ja perusopetusta. Matematiikan jatko-opintoja voi suorittaa seuraavissa tutkijakouluissa.

 

Matematiikan ja tilastotieteen opintoja voi suorittaa Tampereen yliopistossa ja Tampereen teknillisessä yliopistossa.

Matematiikan opetus Tampereen yliopistossa

Tilastotieteen opetus Tampereen yliopistossa

Matematiikan opetus Tampereen teknillisessä yliopistossa