Matemaattisen systeemiteorian kurssi

Matematiikan Laitos, TTY

2010-2011

Matematiikan laitos    |    TTY    |    Systeemiteorian tutkimusryhmä
In English

Uutiset

Ilmoittautumisten epävirallinen deadline on maanantai 18.10.

Kurssilla pidetään (ei pakollinen) aloitustapaaminen perjantaina 15.10. klo 11:15-12:00 huoneessa Td308 (Matematiikan laitoksen seminaarihuone). Tarkoituksena on lähinnä selvittää kurssin käytäntöjä ja keskustella auki jääneistä kysymyksistä. Kurssille voi vielä ilmoittautua vielä tuolla tapaamisessa tai sen jälkeenkin.

Tiedot

Tämä on Tampereen teknillisen yliopiston Matematiikan laitoksen kurssisivu Matemaattisen systeemiteorian verkkokurssille. Kurssi on TTY:n paikallinen toteutus kansainväliselle seminaarille 14th Internet Seminar on Infinite Dimensional Linear Systems Theory.

Kurssin aiheena on johdatus ääretönulotteiseen lineaariseen systeemiteoriaan ja säätöteoriaan. Kurssia suositellaan etenkin kaikille differentiaaliyhtälöistä, funktionaalianalyysistä tai matemaattisesta mallinnuksesta kiinnostuneille. Aihe liittyy myös läheisesti Matematiikan laitoksen kurssiin MAT-51330 Jakautuneet järjestelmät (ei vaadita esitiedoiksi). Kurssilla tarkastellaan ääretönulotteisia lineaarisia järjestelmiä, joilla voidaan mallintaa erilaisilla differentiaali- ja osittaisdiffentiaaliyhtälöillä kuvattavia ilmiöitä. Tarkempi kuvaus aihepiiristä löytyy täältä.

Ilmoittautumiset kurssille ma 18.10. mennessä ottaa vastaan Lassi Paunonen (email etunimi.sukunimi@tut.fi, huone Td319). Myös kaikki tiedustelut kurssista voi suunnata hänelle.

Kurssi koostuu noin kymmenestä videoluennosta ja näihin liittyvistä viikkoharjoituksista, ja sen kesto on lokakuun puolivälistä helmikuuhun. Luennot pitävät kansainvälisesti tunnetut professorit
Birgit Jacob (Wuppertalin yliopisto, Saksa) ja
Hans Zwart (Twenten yliopisto, Hollanti).

Kurssin laajuus opintopisteissä ilmoitetaan myöhemmin. Kurssista voi myös halutessaan suorittaa vain osan. Kurssi on jatko-opintokelpoinen.

Suositeltavina esitietovaatimuksina on perustiedot funktionaalianalyysistä, esimerkiksi MAT-41140 Johdatus funktionaalianalyysiin tai vastaava. Toisaalta seminaarin alussa käydään läpi äärellisulotteisten järjestelmien teoriaa, jolloin esitiedoiksi riittävät lineaarialgebran perusteet, MAT-31090 Matriisilaskenta 1 tai vastaava. Myös tavallisten ja osittaisdifferentiaaliyhtälöiden tuntemuksesta on hyötyä.

Lassi Paunonen toimii kurssilla assistenttina, ja hänen tehtävänään on auttaa opiskelijoita harjoitustehtävien tekemisessä sekä opastaa esitietoihin ja alaan liittyvissä kysymyksissä.

Vastuuhenkilöt:
Professori Seppo Pohjolainen
Tutkija Lassi Paunonen

(email etunimi.sukunimi@tut.fi).

Luennot ja harjoitukset

Ilmestyy myöhemmin.

Linkkejä

14th Internet Seminar on Infinite Dimensional Linear Systems Theory
Systeemiteorian tutkimusryhmä TTY:llä
Control Theory - Wikipedia
Last modified: