Matematiikan laitoksen kotisivut ovat muuttaneet uuteen osoitteeseen toukokuussa 2011:

http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/laitokset/matematiikka/

Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Etusivu » Tutkimus » Matemaattinen systeemiteoria

Matemaattinen systeemiteoria

Matemaattisessa systeemiteoriassa tutkitaan erilaisia järjestelmiä, joihin voidaan vaikuttaa ohjaussignaaleilla. Järjestelmän käyttäytymisestä saadaan tietoa mittausignaaleiden avulla. Tutkimuksen kohteena ovat erityisesti lineaarisilla osittaisdifferentiaaliyhtälöillä ja/tai viiveyhtälöillä kuvattavat järjestelmät ja robustit säätöratkaisut. Niissä säädön ominaisuudet säilyvät häiriöistä huolimatta. Matemaattisia työkaluja tarjoavat lineaarialgebra, funktionaalianalyysi, funktioteoria ja numeeriset menetelmät.

Matemaattisen systeemiteorian ryhmää johtaa professori Seppo Pohjolainen ja siihen kuuluvat vanhempi tutkija Timo Hämäläinen, tutkijat Lassi Paunonen ja Petteri Laakkonen sekä tutkimusapulaisia. Ryhmässä tehdään yksi diplomityö vuosittain ja 2-3 koferenssi/lehtiartikkelia. Ryhmä toimii osana alan kansainvälistä verkostoa, jossa ovat mukana maailman parhaat yksiköt.

Ryhmässä on tehty 3 väitöskirjaa.

Tutkimusryhmän kotisivut löytyvät osoitteesta http://math.tut.fi/sysgroup.

Tutkimusalueen tarkempi esittely ja joitain tutkimuskysymyksiä löytyy pdf-muodossa osoitteesta http://math.tut.fi/sysgroup/controlintro.pdf.