Matematiikan laitoksen kotisivut ovat muuttaneet uuteen osoitteeseen toukokuussa 2011:

http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/laitokset/matematiikka/

Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Etusivu » Tutkimus » Paikannus- ja navigointimenetelmät

Paikannus- ja navigointimenetelmät

Paikannusalgoritmiryhmässä tutkitaan henkilökohtaista paikannusta jossa yhdistetään satelliittipaikannusjärjestelmästä (esim. GPS
ja/tai Galileo) ja matkapuhelinverkosta sekä mahdollisesti muista lähteistä (esim. WLAN, Bluetooth, digitaalinen kompassi, inertia-anturit) saatavaa dataa.

Kun mittauksia on paljon ja mittausgeometria on hyvä, ongelma ratkeaa tyydyttävästi tunnetuilla menetelmillä. Tässä tutkimuksessa
tarkastellaankin “vaikeita” tilanteita, joissa mittauksia on vähän tai niissä on suuria tai epägaussisia virheitä. Tällöin perinteiset
lokaaliin linearisointiin perustuvat menetelmät eivät toimi hyvin tai ollenkaan, ja tehtävällä voi olla useita ratkaisuja tai perinteisessä
mielessä ei lainkaan ratkaisua. Tutkimusryhmän tavoitteena on käyttää matemaattista koneistoa (mm. tilastollinen ja Bayesilainen päättely, laskennallinen geometria, numeeriset ja Monte Carlo-menetelmät) ja saada toteutettua luotettavia ja reaaliaikaisesti toteutettavissa olevia paikannus- ja suodatusmenetelmiä.

Lisää tietoa ryhmän kotisivuilta math.tut.fi/posgroup/