Matematiikan laitoksen kotisivut ovat muuttaneet uuteen osoitteeseen toukokuussa 2011:

http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/laitokset/matematiikka/

Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Etusivu » Tutkimus » Matematiikan oppimisen tutkimus

Matematiikan oppimisen tutkimus

Matematiikan oppimisen tutkimusryhmä tutkii ja kehittää matematiikan perusopetusta Tampereen teknillisessä yliopistossa (TTY).

Hyvät matemaattiset taidot ovat perusedellytys tekniikan alan opinnoissa pärjäämiselle. Yksi olennaisista ongelmista suomalaisessa yliopisto-opiskelussa liittyy opintojen hitaaseen käynnistymiseen. Usein tähän on syynä se, että opiskelu yliopistossa on monelta osin haastavampaa kuin koulumaailmassa. Lisäksi on todettu, että osalla yliopistoissa opintojaan aloittavilla ylioppilailla on puutteita matematiikan perusasioiden hallinnassa, mitä vaaditaan heti yliopisto-opintojen alkaessa.

Vuosittain TTY:lla opintonsa aloittavat uudet opiskelijat suorittavat matematiikan perustaitotestin. Tuloksien avulla opintojen tukijärjestelyt, kuten Matematiikkajumppa ja Matematiikkaklinikka, osataan kohdentaa niitä tarvitseville opiskelijoille. Sosiaalisen median tukemat opetuksen tukitoimet ovat jokaisen TTY:lla opintojaan suorittavien opiskelijoiden käytettävissä.

Ryhmää johtaa prof. Seppo Pohjolainen ja siihen kuuluu KM Kirsi Silius. Tutkimusryhmässä valmistuu vuosittain 1-2 diplomityötä ja kansainvälistä konferenssi- tai lehtiartikkelia.