Matematiikan laitoksen kotisivut ovat muuttaneet uuteen osoitteeseen toukokuussa 2011:

http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/laitokset/matematiikka/

Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Etusivu » Opiskelu » Tekniikan kandidaatin tutkinto

Tekniikan kandidaatin tutkinto

Teknis-luonnontieteellinen koulutusohjelma antaa opiskelijoilleen syvälliset tiedot fysiikassa, kemiassa ja matematiikassa, minkä pohjalta he voivat valmistuttuaan suuntautua tekniikan eri alueiden tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin. Kehittyvät teollisuuden alat edellyttävät nykyisin yhä syvällisempää perusluonnontieteiden hallintaa. Koulutusohjelma korostaa vahvaa luonnontieteellistä perustaa tekniikan eri alojen sovelluksissa ja opetustehtävissä.

TL-koulutusohjelman tekniikan kandidaatin tutkinto (180 op), pääaineena matematiikka, muodostuu perusopinnoista (110 op), matematiikan aineopinnoista (25 op) ja muista aineopinnoista (25 op). Matematiikan aineopintoihin liittyy myös kandidaatin työ 8 op.