Matematiikan laitoksen kotisivut ovat muuttaneet uuteen osoitteeseen toukokuussa 2011:

http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/laitokset/matematiikka/

Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Etusivu » Opiskelu » Korvaavuudet

Korvaavuudet

Vanhan ja uuden tutkinnon kurssit TTY:ssä

Vanhan ja uuden tutkinnon mukaisten matematiikan peruskurssien osalta korvaaminen tapahtuu sovittujen sääntöjen mukaisesti.

Korvaaminen lukuvuoteen 2009-2010 asti on esitetty alasivulla. Korvaaminen uusilla peruskursseilla lukuvuodesta 2010-2011 on kuvattu liitteessä. Lisäyksenä ko. liitteessä oleviin sääntöihin todettakoon, että toisen vuoden peruskurssien pakolliset harjoituspaketit siirtyvät sellaisenaan vastaaviin uusin kursseihin. Uusien Insinöörimatematiikan kurssien harjoituspakettien korvaamiseen taas tarvitaan aina kaksi vanhojen Insinöörimatematiikan kurssien harjoituspakettia seuraavien sääntöjen mukaisesti:

Korvattava uusi 1u 2u 3u 4u
Korvaava vanha 1 & 3 1 & 2 3 & 5 4 & 5

 
Jos taas vanhan opintojakson harjoituspaketti puuttuu (mutta vanha tentti on suoritettu), niin harjoitukset suoritetaan saman korvaavuustaulukon mukaan kuin puuttuvat opintojaksot (ks. ym. liite).

Muiden matematiikan kurssien osalta samannimiset kurssit korvaavat toinen toisensa (nimissä voi olla pieniä eroja).

Hyvin vanhojen kurssien (yli kymmenen vuotta vanhojen) osalta ota yhteyttä Merja Laaksoseen.

Muualla Suomessa suoritetut kurssit

Yhden TTY:n matematiikan kurssin korvaamiseksi muualla Suomessa suoritetulla vastaavalla kurssilla ota yhteyttä ko. matematiikan kurssin vastuuhenkilöön.

Jos korvattavana tai korvaavina kursseina on tällöin useita kursseja, joita pitää “niputtaa”, ota yhteyttä Merja Laaksoseen.

Huomaa, että muualla suoritettuja kursseja voi myös tuoda tutkintoon suoraan, jolloin ne pisteytetään ja hyväksytään kukin erikseen.

Ulkomailla suoritetut kurssit

Ulkomailla suoritettujen kurssien osalta ota aina yhteyttä Merja Laaksoseen. Yhteyttä kannattaa ottaa jo ennen kurssille osallistumista ja suoritusta sen varmistamiseksi, että kurssi on yleensä ottaen sisällytettävissä opintoihin TTY:ssä.