Matematiikan laitoksen kotisivut ovat muuttaneet uuteen osoitteeseen toukokuussa 2011:

http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/laitokset/matematiikka/

Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Etusivu » Opiskelu » Opettajankoulutus

Opettajankoulutus

TTY:n matemaattisten aineiden opettajankoulutuksen erityisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle diplomi-insinöörin tutkinnon ohella kelpoisuus toimia opettajana, ohjaajana ja kasvattajana Suomen koululaitoksessa, mukaan lukien lukioissa. Koulutuksen tavoitteena on antaa valmistuvalle laaja-alaiset ja syvälliset tiedot opetettavissa aineissa ja niiden soveltamisessa eri oppiasteilla.

Matematiikan pää- ja sivuaineopinnot suoritetaan osana DI-tutkintoa TL-koulutusohjelmassa. Diplomityö mukaan lukien pääaineopintoihin kuuluu 135 op matematiikkaa ja sivuaineopintoihin 67 op matematiikkaa.

Pääaine (135 op) muodostuu matematiikan perusopinnoista (42 op), aineopinnoista (25 op), kandidaatintyöstä (8op), matematiikan opettajakoulutuksen syventävistä opinnoista (30 op) ja diplomityöstä (30 op).

Sivuaine (67 op) muodostuu matematiikan perusopinnoista (42 op) ja matematiikan aineopinnoista (25 op)

Opettajan pedagogiset opinnot voidaan suorittaa Tampereen yliopistossa tai muissa opettajan pedagogisia opintoja antavissa yksiköissä. Opintoihin haetaan erikseen ja niihin pääsyn edellytyksenä on mm. menestyminen soveltuvuustestissä. TTY:n ja TaY:n välisen sopimuksen mukaiseen opettajan pedagogisten opintojen kiintiöön on etusija niillä opiskelijoilla, jotka on opiskelijavalinnassa valittu TL-koulutusohjelman DI-opettajakoulutuksen opintosuuntaan. Lisätietoja löytyy teknis-luonnontieteellisen osaston sivuilta (http://www.tut.fi/tlo) ja Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen verkkosivuilta (http://www.uta.fi/laitokset/okl/tokl/ )