Matematiikan laitoksen kotisivut ovat muuttaneet uuteen osoitteeseen toukokuussa 2011:

http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/laitokset/matematiikka/

Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Etusivu » Opiskelu » Opintojaksot

Opintojaksot

Kaikille pakolliset opintojaksot
MAT-104XY Insinöörimatematiikka
MAT-135XY Laaja matematiikka

Johdantokurssit
MAT-20401
Vektorianalyysi
MAT-20501 Todennäköisyyslaskenta
MAT-20601 Diskreetti matematiikka
MAT-20451 Fourier’n menetelmät
MAT-21161 Algoritmimatematiikka
MAT-21241 Operaatiotutkimus
MAT-31080 Kompleksimuuttujan funktiot
MAT-31090 Matriisilaskenta 1
MAT-31100 Numeerinen analyysi 1
MAT-32100 Todennäköisyyslaskennan työkurssi
MAT-33311 Tilastomatematiikka 1
MAT-33350 Vektorikentät (lööppi)
MAT-33500 Differentiaaliyhtälöt

Analyysi
MAT-35000 Dynaamiset systeemit ja kaaos
MAT-35006 Dynamical systems and chaos
MAT-41140 Johdatus funktionaalianalyysiin
MAT-41290 Mitta- ja integraaliteoria
MAT-43650 Matemaattinen Analyysi
MAT-43850 Matemaattinen analyysi 2
MAT-51310 Osittaisdifferentiaaliyhtälöt
MAT-51330 Jakautuneet järjestelmät
MAT-51340 Osittaisdifferentialiyhtälöiden jatkokurssi
MAT-51590 Kompleksianalyysin sovellutuksia
MAT-53551 Funktionaalianalyysin jatkokurssi
MAT-53557 Advanced Functional Analysis
MAT-53750 Johdatusta geometrisiin algebroihin ja niiden sovellutuksiin

Diskreetti matematiikka (lööppi)
MAT-41150 Algebra I (s)
MAT-41176 Automaattiteoria
MAT-41180 Formaalit kielet
MAT-41190 Graafiteoria (lööppi)
MAT-51206 Coding Theory
MAT-51216 Information Theory
MAT-52600 Matemaattinen kryptologia
MAT-53706 Algebra 2
MAT-55406 Finite fields
MAT-59056 Mathematical logic

Matemaattinen mallinnus ja tieteellinen laskenta
Matemaattisen mallinnuksen verkostohanke
MAT-41122 Matemaattinen optimointiteoria 1
MAT-44650 Operaatiotutkimus 2
MAT-45700 Johdatus teknilliseen laskentaan
MAT-45800 Paikannuksen matematiikka
MAT-51250 Matemaattinen optimointiteoria 2
MAT-51327 Numerical Methods for Partial Differential Equations
MAT-51626 Matrix Algebra 2
MAT-52500 Inversio-ongelmat
MAT-52800 Soft Computing
MAT-53100 Numeerinen analyysi 2
MAT-53606 Numerical methods for ordinary differential equations
MAT-55600 Suurteholaskenta

Tilastolliset menetelmät
MAT-41280 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät
MAT-42100 Sovellettu logiikka
MAT-51260 Stokastiset prosessit
MAT-51630 Tilastollinen laadunvalvonta
MAT-51640 Tilastollinen kokeiden suunnittelu
MAT-51650 Luotettavuusmatematiikka
MAT-51700 Bayesin menetelmät
MAT-51800 Matemaattinen tilastotiede
MAT-51900 Todennäköisyys modernissa matematiikassa

Muut opintojaksot
Tampereen yliopiston kanssa yhteistyössä järjestetyt kurssit
MAT-10100 Johdatus yliopistomatematiikkaan
MAT-42500 Matematiikan historia
MAT-48000 Matematiikan kandidaatintyöseminaari
MAT-51600 Matematiikan projektityö
MAT-55010 Matematiikan erikoistyö
MAT-55500 Matematiikan opetuksen erikoiskysymyksiä
MAT-55550 Matematiikan opetusharjoittelu
MAT-58000 Diplomityöseminaari
MAT-66000 Matematiikan jatko-opintoseminaari
MAT-66050 Sovelletun matematiikan jatko-opintoseminaari

Opinto-opas laitoksen kursseista