Matematiikan laitoksen kotisivut ovat muuttaneet uuteen osoitteeseen toukokuussa 2011:

http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/laitokset/matematiikka/

Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Etusivu » Opiskelu » Diplomi-insinöörin tutkinto

Diplomi-insinöörin tutkinto

Teknis-luonnontieteellinen koulutusohjelma antaa opiskelijoilleen syvälliset tiedot matematiikassa, fysiikassa, ja kemiassa, minkä pohjalta he voivat valmistuttuaan suuntautua tekniikan eri alueiden tutkimus- ja asiantuntijatehtäviin. Kehittyvät teollisuuden alat edellyttävät nykyisin yhä syvällisempää perusluonnontieteiden hallintaa. Koulutusohjelma korostaa vahvaa luonnontieteellistä perustaa tekniikan eri alojen sovelluksissa ja opetustehtävissä. Tutkinto luo edellytykset jatko-opinnoille.

TL-koulutusohjelmassa diplomi-insinöörin tutkinnossa (120 op) matematiikan voi valita niiksi syventäviksi opinnoiksi (30 op) joista tekee diplomityön. Matematiikan syventäviä opintoja voi painottaa
- diskreettiin matematiikkaan
- analyysiin
- matemaattiseen mallinnukseen
- tilastollisiin menetelmiin ja datan mallinnukseen
- opettajankoulutukseen.