Matematiikan laitoksen kotisivut ovat muuttaneet uuteen osoitteeseen toukokuussa 2011:

http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/laitokset/matematiikka/

Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Etusivu » Konsultointipalvelut

Konsultointipalvelut

TTY:n matematiikan laitos tarjoaa matematiikan ja tilastotieteen osaamista yksityisen ja julkisen sektorin tutkijoiden käyttöön.  Konsultaatio rakentuu epämuodollisesta yhteistyöstä aina lyhyisiin tai pitkäaikaisiin tutkimussuhteisiin saakka.

Yhteistyökumppaneinamme meillä on isoja yrityksia, kuten  Nokia ja Wärtsilä, sekä lukuisia pieniä yrityksiä. Eräs suosittu tapa tehdä yhteistyötä on  TTY:n tukisäätiön kautta rahoitetut lopputyöt.

Asiantuntijuusalueet ja asiantuntijat:

 • tilastollinen data-analyysi: KR, RP, MK, RS, OK
 • differentiaaliyhtälöt, simulointi: RP, SP, RS
 • optimointi: MK, SF, OK, RS
 • geometria: SLE, SF, RP
 • logistiikka, operaatiotutkimus, peliteoria: SF, RS
 • estimointi, ennustaminen: RP, KR, ET
 • numeeriset menetelmät: RP, SP, MK, RS, OK
 • MatLab, Maple: RP, KR, TH
 • laadunvalvonta, luotettavuus, kokeiden suunnittelu: KR, RS
 • biostatistiikka: KR
 • inversio-ongelmat: MK
 • algebra: SF
 • tiedonlouhinta, sumea mallintaminen: ET
 • paikannus & navigointi: RP