Matematiikan laitoksen kotisivut ovat muuttaneet uuteen osoitteeseen toukokuussa 2011:

http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/laitokset/matematiikka/

Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Etusivu » Julkaisut » Opintomateriaalia

Opintomateriaalia

Tältä sivulta löytyy linkkejä verkosta saatavilla olevaan opintomateriaaliin. Monisteiden perässä olevat linkit johtavat kirjoittajien kotisivuille, joilta on löydettävissä monisteiden uusimmat versiot.

Opintomonisteita:

Kaleva, O.: Funktionaalianalyysi (PDF)
Kaleva, O.: Johdatus Lineaariseen Optimointiin (PDF)
Kaleva, O.: Matemaattinen Optimointi 1 (PDF)
Kaleva, O.: Matemaattinen Tilastotiede (PDF)
Kaleva, O.: Numeerinen Analyysi 1 (PDF)
Kaleva, O.: Reaalianalyysi (PDF)
Kaleva, O.: Soft Computing (PDF)
Kaleva, O.: Stokastiset Prosessit (PDF)
Kaleva, O.: Tilastollinen päättely (PDF)
Kaleva, O.: Tilastolliset monimuuttujamenetelmät (PDF)

Kauhanen, J. : Vektorianalyysi (PDF)

Piché, R. ja Ruohonen, K.: Partial Differential Equations with Maple (PDF)

Pohjavirta, A. ja Ruohonen, K.: Laaja vektorianalyysi (PDF)
Pohjavirta, A. ja Ruohonen, K.: Laaja tilastomatematiikka (PDF)

Ruohonen, K.: Stokastiset prosessit (PDF)
Ruohonen, K.: Algoritmimatematiikka (PDF)
Ruohonen, K.: Osittaisdifferentiaaliyhtälöt (PDF)
Ruohonen, K.: Koodaus- ja informaatioteoria (PDF)
Ruohonen, K.: Tilastollinen kokeiden suunnittelu ja otanta (PDF)
Ruohonen, K.: Symbolinen analyysi (PDF)
Ruohonen, K.: Luotettavuus, käytettävyys, huollettavuus (PDF)
Ruohonen, K.: Laadunvalvonta ja tarkastusotanta (PDF)
Ruohonen, K.: Kryptologia (PDF)
Ruohonen, K.: Matemaattinen kryptologia (PDF)
Ruohonen, K.: Vektorikentät (PDF)
Ruohonen, K.: Graafiteoria (PDF)

Kurssien verkkomateriaalia:

Piché, R. ja Ruohonen, K.: Tilastollinen vastepintamallinnus (PDF)

Ruohonen, K.: Formaalit kielet (PDF)
Ruohonen, K.: Graph Theory (PDF)
Ruohonen, K.: Mathematical Cryptology (PDF)
Ruohonen, K.: Tilastomatematiikka (PDF)
Ruohonen, K.: Formal Languages (PDF)

Pikaoppaita:

Kaleva, O.: Maplen pikaopas (PDF)
Kaleva, O.: Matlabin pikaopas (PDF)