Matematiikan laitoksen kotisivut ovat muuttaneet uuteen osoitteeseen toukokuussa 2011:

http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/laitokset/matematiikka/

Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Etusivu » Julkaisut » Diplomityöt

Diplomityöt

2010

Jussi Rasku: Tilastollinen piirreluokittelija konenäkölaadunvalvonnassa (PDF)
Mari, Seppänen: GPS-satelliitin radan ennustaminen (PDF)

2009

Hong, Yu: An Algorithm to Detect Zero-Velocity in Automobiles Using Accelerometer Signals (PDF)
Hurmalainen, Antti: Signal Synchronization (PDF)
Hurme, Hanna-Kaisa: Teräksen tilastollinen rakenneanalyysi (PDF)
Judin, Lauri: Lukujonot ja trigonometriset funktiot lukion matematiikassa (PDF)
Pusa, Joona: Strapdown inertial navigation system aiding with nonholonomic constraints using indirect Kalman filtering (PDF)
Raitoharju, Matti: PNaFF: a Tool to Assist Development of Hybrid Positioning Algorithms (PDF)
Rantala, Jarno: Ohjelmistoja hajautettuun tieteelliseen laskentaan (PDF)

2008

Honkavirta, Ville: Location Fingerprinting Methods in Wireless Local Area Networks (PDF)
Hörkkö, Tommi: Hyppy–diffuusio-prosessin ratkaisu spektrikollokaatiomenetelmällä (PDF)
Kirkko-Jaakkola, Martti: Carrier Phase Based Techniques in Personal Satellite Positioning (PDF)
Laakkonen, Petteri: Lineaaristen systeemien siirtonollat ja navat (PDF)
Myllys, Henna: Menetelmä kineettisten parametrien biologisten jakaumien ratkaisemiseksi PET-sinogrammiaikasarjasta (PDF)
Mäki-Marttunen, Tuomo: Stokastiset ja tavalliset differentiaaliyhtälöt inertiapaikannuksessa (PDF)
Perälä, Tommi: Robust Extended Kalman Filtering in Hybrid Positioning Applications (PDF)
Puustelli, Janne: Dynamical properties of two DAE solvers
Savela, Milja: Johdantoa hilateoriaan. Distributiiviset hilat (PDF)
Tamminen, Lauri: Pricing of Constant Maturity Spread Options in the Deterministic Libor Market Model Framework (PDF)
Verraux, Alexane: Résolution de l’équation de Black et Scholes (PDF)

2007

Paunonen, Lassi: Robustness of Stability of C0-Semigroups (PDF)
Saarela, Matti: Huomioita relevanssivektorikoneen toiminnasta (PDF)

2006

Jokela, Jani: Topologisten vektorihilojen duaalit
Laukkonen, Leena: Matematiikan perustaitotestin virhetarkastelu ja opintomenestykseen vaikuttavien tekijöiden analysointi (PDF)
Mela, Kristo: Algoritmi monitavoitteisen epälineaarisen sekalukuoptimointitehtävän ratkaisemiseksi
Pesonen, Henri: Numerical Integration in Bayesian Positioning
Rasku, Sanna: Johdatus jäännöshilojen teoriaan

2005

Huikkola, Miika: Insinöörimatematiikan opiskelijoiden menestyksen ja opiskeluorientaatioiden analysointi erotteluanalyysillä ja GUHA-tiedonlouhintamenetelmällä (PDF)
Jaatinen, Outi: Sumeuden matemaattisen teorian perusteita Ulrich Höhlen mukaan (PDF)
Laitinen, Juha: Kvaterniot (PDF)
Linna, Juho: Elliptisiin käyriin perustuvat kryptosysteemit (PDF)
Orelma, Heikki: Cliffordin analyysiä avaruudessa R³ (PDF)
Penttinen, Jussi-Pekka: Vikalogiikan analysointi simuloimalla
Pohjolainen, Lasse: Petr Hájekin BL-algebrat (PDF)
Raassina, Heli: Matematiikan opiskelun esteiden analysointi logistisella regressioanalyysillä (PDF)
Saarinen, Matti: Internetin nimipalvelun sisältämän ja välittämän tiedon suojaaminen kryptografisin menetelmin
Särkijärvi, Juha: Implementation of MPEG-2 to MPEG-4 Video transcoder on DSP/RISC Dual-Core Platform
Ylinen, Lauri: Robusti regulointi siirtofunktiorenkaissa (PDF)

2004

Ali-Löytty, Simo: Kalmanin suodatin ja sen laajennukset paikannuksessa (PDF)
Karjalainen, Hanna-Leena: Tutkan aaltomuotojen adaptiivinen valinta (PDF)
Laamanen, Vesa: Hakkuukoneenkuljettajan hiljaisen tiedon näkyväksi tekeminen simulaattorin ja matemaattisten menetelmien avulla (PDF)
Orsila, Heikki: Support Vector Machines with Applications (PDF)
Petrell, Joona: Tilastomatemaattiset uudelleenotantamenetelmät hakujärjestelmien arvioinnissa (PDF)
Seppänen, Anna: Lause- ja predikaattilogiikan täydellisyys ja kompaktisuuslauseet
Ylirinne, Emilia: GUHA-tiedonlouhintamenetelmä ja assosiaatiosääntöjen kääntäminen luonnolliselle kielelle (PDF)
Ylitalo, Hannu: Henstock-Kurzweilin integraali

2003

Finnilä, Suvi: Painesignaalin havaitseminen
Honkiniemi, Minna: Teknillisen yliopiston perusmatematiikan opiskelijoiden opiskeluorientaatioiden ja opintomenestyksen tutkiminen itseorganisoituvien karttojen avulla (PDF 10.3 MB)
Manninen, Tiina: Hermosolun solunsisäisten toimintojen matemaattinen mallinnus ja simulointi
Mertanen, Janne: Saavutettavien arvojen joukon määrittäminen monitavoitteisessa lineaarisessa sekalukuoptimoinnissa
Pylvänäinen, Timo: Applications of Cross-Entropy Method for Demand Based Network Reliability
Roininen, Lassi: Diskretointiriippumattomien priorien käyttö Bayesin regularisoinnissa (PDF 3.4 MB)
Röytiö, Petri: Monitavoiteoptimointi muuttuvien kaarivirtausten verkoissa
Tofferi, Eija-Riitta: Painesignaalien käsittely sumealla logiikalla

2002

Immonen, Eero: Ääretönulotteisten järjestelmien realisointi (PDF)
Lehtinen, Antti: Doppler Positioning with GPS
Leppänen, Teemu: Monifysikaalisten järjestelmien simulointiohjelmisto (PDF)
Sillanpää, Maria: Lossless Compression of Gray Scale Images with Incomplete Tree Machine (PDF)
Tiittainen, Panu: Käyttövarmuudenlaskentaohjelmiston tuotteistamisselvitys (PDF)
Valkonen, Tuomo: Puuttuvan tiedon käsittely tilastollisessa estimoinnissa
Viitanen, Miia: Evaluation of Different Data Dependence Analysis Schemes
Vilermo, Miikka: Modified Discrete Cosine Transform in Audio Coding
Virkki, Arho: Fourier-muunnos temperoiduille distribuutioille ja aaltoyhtälön ratkaisemisesta (PDF)

2001

Sairo, Hanna: GPS Integrity Reasoning Using Probabilistic Methods
Sandström, Heidi: GPS RAIM and Measurement Signal Analysis in Personal Positioning
Sirola, Niilo: A Method for GPS Positioning Without Navigation Data (PDF)
Tiainen, Sami: Multipath Detection and Mitigation in GPS