Matematiikan laitoksen kotisivut ovat muuttaneet uuteen osoitteeseen toukokuussa 2011:

http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/laitokset/matematiikka/

Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Etusivu » Esittely

Esittely

Matematiikan laitos antaa TTY:ssä korkeinta matematiikan opetusta. Laitoksella suoritetaan kansainvälisesti korkeatasoista matematiikan ja sen sovellusten tutkimusta.

Matematiikan laitos vastaa kaikkien koulutusohjelmien matematiikan perusopetuksesta. Perusopintoina voidaan suorittaa laajan matematiikan tai insinöörimatematiikan opintokokonaisuus.

Laitos toimii opetuksen ja tutkimuksen osalta yhteistyössä Tampereen yliopiston matematiikan ja tilastotieteen aineiden (Informaatiotieteiden yksikkö) kanssa sekä suoraan että Yliopistoallianssin yhteydessä. Tätä varten on perustettu Tampere Mathematics Center.

Teknis-luonnontieteellisessä koulutusohjelmassa matematiikasta voi suorittaa aineopinnot ja/tai syventävät opinnot ja valmistua diplomi-insinööriksi pääaineena matematiikka. Muissa koulutusohjelmissa voi koulutusohjelman suostumuksella valita teknillisen matematiikan aineopinnot ja/tai syventävät opinnot ja valmistua diplomi-insinööriksi pääaineena teknillinen matematiikka.

Matematiikan laitoksella voi suorittaa opettajankoulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot matematiikassa. Ne muodostuvat matematiikan opettajankoulutuksen pääaineesta tai sivuaineesta.

Lisäksi laitoksella voi suorittaa hypermedian opintokokonaisuuksia Niistä vastaa Hypermedialaboratorio.

TTY:ssä voi suorittaa tekniikan tohtorin tai filosofian tohtorin tutkinnot. Molemmissa voidaan matematiikka valita pääaineeksi.

Matematiikan laitoksen tutkimustoiminta on aktiivista ja kansainvälisesti korkeatasoista. Siihen voi perehtyä kotisivujen tutkimusosiossa.

inversio-ongelmat