Matematiikan laitoksen kotisivut ovat muuttaneet uuteen osoitteeseen toukokuussa 2011:

http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/laitokset/matematiikka/

Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Etusivu » Kesäharjoittelupaikkoja 2011

Kesäharjoittelupaikkoja 2011

Torstai, 17.02.2011 - 20:28

TTY:n matematiikan laitoksella on tarjolla harjoittelupaikkoja kesällä 2011. Etusi- jalla ovat opintonsa hyvin suorittaneet TTY:n matematiikan pääaineopiskelijat. Harjoittelun kesto on 3 kk, jos ei muuta sovita. Lisätietoja tehtävien sisällöstä antaa kunkin aiheen ohjaaja (etunimi.sukunimi@tut.fi), jonka kanssa kannattaa keskustella ennen hakemuksen jättöä.
Lyhyt vapaamuotoinen hakemus ja opintosuoritusrekisteri tulee toimittaa kirjallisena tai sähköpos- titse viimeistään 11.3.2011 osoitteeseen

Riitta Lahti, TTY/matematiikka, huone Td403 PL 553, 33101 Tampere, riitta.lahti@tut.fi

lisätietoja