Matematiikan laitoksen kotisivut ovat muuttaneet uuteen osoitteeseen toukokuussa 2011:

http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/laitokset/matematiikka/

Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Etusivu » 2010

Tiedotteet: 2010

Workshop on Inverse Problems

Torstai, 25.11.2010 - 14:38

Workshop on Inverse Problems

Wednesday 8 December 2010
Seminar room TD308, Department of Mathematics

The inverse problems research group at TUT holds a workshop on current topics in inverse problems on Wednesday 8 December 2010 (seminar room TD308, Department of Mathematics). The workshop is completely informal and open to all: our purpose is to discuss common mathematical and computational aspects of problems in various fields. No registration required. Welcome!

Prof. Mikko Kaasalainen, Department of Mathematics

Program (TD308):

10-10.15 Mikko Kaasalainen (TUT, Math): Overview
10.15-11 Josef Durech (Charles Univ., Prague): Determining asteroid shapes from lightcurves, adaptive optics images, and stellar occultations
11-11.45 Jari Niemi (TUT, Sign/Math): Error-corrected estimation of regional distributions of kinetic model parameters directly from PET projections without regularization

13-13.45 Pasi Raumonen (TUT, Math): Approximation of biomass and branch size distribution of trees from laser scanner data
13.45-14.30 Janne Tamminen (TUT/Helsinki Univ., Math): Direct reconstruction methods in EIT and heat probing
14.30-15.15 Matti Viikinkoski (TUT, Math): General shape reconstruction from boundary curves and areas of projections

This workshop is part of the activity of the Finnish Centre of Excellence in Inverse Problems Research.

Kevään 2011 tuntiassistenttien haku

Maanantai, 15.11.2010 - 15:36

Ensi vuoden kevään assarihaku löytyy Henkilöstö > rekrytointi

A Workshop on Mathematical Systems Theory

Maanantai, 8.11.2010 - 16:10

The Mathematical systems theory research group at TUT organizes a workshop on infinite-dimensional systems on Thursday 18.11.2010 at 10.15-16.

The keynote lecture is given by Professor Hans Zwart (University of Twente, Netherlands), a renowned researcher in the field of infinite-dimensional systems theory and an author of “An Introduction to Infinite-Dimensional Linear Systems Theory” by R. Curtain & H. Zwart (Springer, 1995).

The main talk focuses on applications in which the insight to the control of infinite-dimensional systems is required. These applications range from water treatment and energy to climate and medicine. In addition, selected open mathematical problems linked to infinite-dimensional systems theory are discussed.

The program:

Room Tb219:
10.15-12: Hans Zwart - “Opportunities for Infinite-Dimensional Systems”.

Room Td308:
13.15-14: Timo Hämäläinen - “Regulation of Systems with Infinite-Dimensional Exosystems”
14.15-15: Petteri Laakkonen - “Structure at Infinity and Root Locus”
15.15-16: Lassi Paunonen - “Robust Regulation with Periodic Exosystems”

The intention of the workshop is to present and discuss current research, new results and open problems in an informal atmosphere.

The workshop is open for everyone. No registration required!

See also http://math.tut.fi/sysgroup/workshop.pdf

Prof. Seppo Pohjolainen,
Department of Mathematics

Diploma/graduate thesis in Mathematics

Maanantai, 8.11.2010 - 12:06

Are you interested to make a three month exchange visit within CIMO programme in Spring 2011 to University of Dar es Salaam, Tanzania?

During the visit you will collect data for you diploma/graduate thesis in Mathematics. Subject will be focused on distance learning in mathematics education.

Please contact prof. Seppo Pohjolainen for further information!
Email: seppo.pohjolainen@tut.fi

Neljä tohtorikoulutettavan paikkaa

Torstai, 7.10.2010 - 16:44
Matematiikan ja sen sovellusten valtakunnallinen tutkijakoulu
muodostettiin 1.1.2010 alkaen yhdistämällä Matemaattisen analyysin ja sen
sovellusten tutkijakoulu sekä Matemaattisen logiikan jatkokoulutusohjelma
(MALJA). Tähän opetusministeriön rahoittamaan kouluun kuuluvat seuraavat
yliopistot: Helsingin yliopisto (koordinoiva yksikkö), Itä-Suomen
yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto,
Tampereen teknillinen yliopisto, Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu
(2 yksikköä), Turun yliopisto ja Åbo Akademi. Valtakunnalliselle
tutkijakoululle on myönnetty yhteensä 15 opetusministeriön rahoittamaa
tutkijakoulupaikkaa. Lisätietoja tutkijakoulusta on verkko-osoitteissa
http://wiki.helsinki.fi/display/gsmaa/Main

Matematiikan ja sen sovellusten valtakunnallinen tutkijakoulu hakee
ainakin

NELJÄÄ (4) TOHTORIKOULUTETTAVAA

määräaikaisiin työsuhteisiin 1.1.2011 lukien enintään neljäksi vuodeksi.

Tohtorikoulutettavan tehtävänä on päätoiminen jatko-opiskelu ja tutkimus
jollakin tutkijakoulun osa-alueella tohtorin tutkintoa varten.  Oman
väitöskirjatyön ohella tohtorikoulutettava osallistuu myös opetustehtäviin
ja muuhun laitoksella tehtävään työhön.

Tohtorikoulutettavan tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa
ylempää korkeakoulututkintoa (vuoden 2010 loppuun mennessä) ja hyväksyttyä
tutkimussuunnitelmaa. Lisäksi edellytetään tutkinnon suorittamisen
yhteydessä ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista jatko-opintoihin
ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen opinto- ja tutkimussuunnitelman
mukaisesti. Tohtorikoulutettavan tulee työskennellä tutkijakouluun
kuuluvassa yksikössä ja hänen tulee hakea tutkijakouluun tietyn opettajan
(tai opettajien) ohjaukseen. Valtakunnallisessa tutkijakoulussa työsopimus
solmitaan sen yliopiston kanssa, jossa tohtorikoulutettava työskentelee.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja
tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 1 - 4. Tehtäväkohtaisen
palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva
palkanosa.

Hakemus osoitetaan tutkijakoulun johtokunnalle. Hakemuksen liitteinä tulee
olla
- tutkimussuunnitelma, joka sisältää alustavan aikataulun väitöskirjan
valmistusajankohdasta
- ansioluettelo
- kaksi (2) suosituskirjettä. Suosituskirjeet voi lähettää myös suoraan
tutkijakoulun johtajalle.
- muut mahdolliset liitteet (esimerkiksi kopiot hakijan julkaisuista tai
preprinteistä).

Hakuohjeet ovat myös verkkosivuilla,
http://wiki.helsinki.fi/display/gsmaa/applications
tai
http://www.helsinki.fi/rekrytointi/index.html?id=19412

Kirjallisten hakemusten asianmukaisine liitteineen tulee olla perillä
perjantaina 29. lokakuuta 2010 klo 15.45. Epätäydellisiä tai myöhästyneitä
hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukset tulee lähettää osoitteella Matematiikan ja sen sovellusten
valtakunnallinen tutkijakoulu, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, PL
68 (Gustaf Hällströmin katu 2b), 00014 Helsingin yliopisto. Lisätietoja
antaa tutkijakoulun johtaja Hans-Olav Tylli, hojtylli@cc.helsinki.fi, 09
191 51463, ja tutkijakoulun tutkimuskoordinaattori Pekka Nieminen,
pjniemin@cc.helsinki.fi, 09 191 51445.
				

MOK2010- Uusia näkökulmia matematiikan opetukseen

Tiistai, 5.10.2010 - 9:44

Tampereen teknillisellä yliopistolla 27.10. pidettävässä MOK2010-seminaarissa pureudutaan matematiikan opetuksen haasteisiin esittelemällä käyttöön otettuja menetelmiä ja pohtimalla tulevaisuuden suuntaviivoja. Seminaari on suunnattu yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja lukion matematiikan opettajille. Tilaisuus on maksuton.

Ilmoittautuminen 20.10.10 mennessä: http://math.tut.fi/mok2010/ilmoittautuminen.html
Seminaarin ohjelma PDF-muodossa: http://math.tut.fi/mok2010/MOK2010_seminaari.pdf
Lisätietoja seminaarin sivuilta: http://math.tut.fi/mok2010/

Tervetuloa!

Matemaattisen systeemiteorian verkkokurssi

Maanantai, 27.09.2010 - 11:21

TTY:llä järjestetään johdantokurssi ääretönulotteiseen systeemiteoriaan osana kansainvälistä verkkoseminaaria. Kurssia suositellaan etenkin kaikille differentiaaliyhtälöistä, funktionaalianalyysistä tai matemaattisesta mallinnuksesta kiinnostuneille. Tarkempi kuvaus aihepiiristä löytyy kurssin kotisivuilta osoitteesta http://math.tut.fi/sysgroup/ISEM ja  täältä.

Ilmoittautumiset kurssille  15.10. mennessä suoraan kurssin assistentille Lassi Paunoselle (lassi.paunonen@tut.fi, Td319). Myös kaikki tiedustelut kurssista voi suunnata hänelle.

RESEARCHER POSITIONS OPEN

Maanantai, 27.09.2010 - 11:20

There are about seven researcher positions open in TISE. The deadline
for applications is October 29, 2010. For additional information, see

http://www.cs.tut.fi/tise/application.html

Best regards,
Antti Niemistö
Coordinator of TISE

Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimuksen päivät Tampereella 14.-15.10.2010

Torstai, 23.09.2010 - 14:32

ANNUAL SYMPOSIUM OF THE FINNISH MATHEMATICS AND SCIENCE EDUCATION RESEARCH ASSOCIATION 14.-15.10.2010 IN TAMPERE
Matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen tutkimuksen päivät Tampereella 14.-15.10.2010

Paikka: Tampereen yliopisto

Osallistujat vastaavat omasta majoittumisestaan.
Osallistumismaksu: 60 euroa.
Osallistumismaksun maksavat kaikki päiville osallistuvat ja esittäjiksi ilmoitetut (riippumatta läsnäolosta). Tutkijakoululaisilta ja päätoimisilta opiskelijoilta ei peritä osallistumismaksua.

Maksu suoritetaan 1.10.2010 mennessä tilille:
Nordea 114630-1112314
Tampereen yliopisto / OKL
Viitenumero: 2120264106

Preliminary program in Tampere October 2010

Thursday 14th October 2010

9.00 – 11.00 Reception (Technopolis building)
10.00 – 10.15 Dean of the Faculty of Education: Welcome (Technopolis building)
10.15 – 12.30 Plenary lecture: Carl Winsløw, University of Copenhagen, Institut for Naturfagenes Didaktik Anthropological theory of didactic phenomena: some examples of its use in the study of mathematics education
Plenary lecture: Vesna Ferk Savec, University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Chemical Education and Informatics Molecular models in teaching and learning of chemistry
12.30 – 14.00 Lunch
14.00 – 15.30 Parallel paper presentations (ATALPA )
16.00 – 17.30 Parallel paper presentations (ATALPA )
17.30 – 19.00 Vuosikokous (PINNI B 1096)

Vapaamuotoinen omakustanteinen illanistujainen (Ravintola Telakka)

Friday 15th October 2010

8.30 – 9.30 Reception (PINNI B )
9.00 – 10.15 Plenary lecture: Seppo Pohjolainen, Department of Mathematics and Hypermedia Laboratory Tampere University of Technology, Tampere, Finland (PINNI B 1100)
10.15 – 12.00 Parallel paper presentations (ATALPA )
12.00 – 13.15 Lunch
13.15 - 14.45 Parallel paper presentations (ATALPA )
15.00 – 16.30 Parallel paper presentations (ATALPA )

The final program is published by 6. October 2010.

Järjestelytoimikunta (sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@uta.fi):

Jorma Joutsenlahti
Jaska Poranen
Harry Silfverberg
Sari Yrjänäinen

Matematiikan jatko-opintoseminaari

Tiistai, 14.09.2010 - 13:08

Matematiikkan jatko-opintoseminaari aiheesta

Kvanttimekaniikan perusteita matemaatikoille

aloittaa toimintansa kuluvalla viikolla. Ensimmäinen tapaaminen on torstai 16.9. klo 14:15  matematiikan laitoksen seminaarihuoneessa TD308.  Tapaamisesssa on tarkoituksena päättää sopiva(t) seminaarikirja(t)  ja tarkempi aikataulu.

Kaikki asiasta kiinnostuneet toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi!

Terveisin: Sirkka-Liisa Eriksson