Matematiikan laitoksen kotisivut ovat muuttaneet uuteen osoitteeseen toukokuussa 2011:

http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/laitokset/matematiikka/

Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Etusivu » Neljä tohtorikoulutettavan paikkaa

Neljä tohtorikoulutettavan paikkaa

Torstai, 7.10.2010 - 16:44
Matematiikan ja sen sovellusten valtakunnallinen tutkijakoulu
muodostettiin 1.1.2010 alkaen yhdistämällä Matemaattisen analyysin ja sen
sovellusten tutkijakoulu sekä Matemaattisen logiikan jatkokoulutusohjelma
(MALJA). Tähän opetusministeriön rahoittamaan kouluun kuuluvat seuraavat
yliopistot: Helsingin yliopisto (koordinoiva yksikkö), Itä-Suomen
yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Oulun yliopisto, Tampereen yliopisto,
Tampereen teknillinen yliopisto, Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu
(2 yksikköä), Turun yliopisto ja Åbo Akademi. Valtakunnalliselle
tutkijakoululle on myönnetty yhteensä 15 opetusministeriön rahoittamaa
tutkijakoulupaikkaa. Lisätietoja tutkijakoulusta on verkko-osoitteissa
http://wiki.helsinki.fi/display/gsmaa/Main

Matematiikan ja sen sovellusten valtakunnallinen tutkijakoulu hakee
ainakin

NELJÄÄ (4) TOHTORIKOULUTETTAVAA

määräaikaisiin työsuhteisiin 1.1.2011 lukien enintään neljäksi vuodeksi.

Tohtorikoulutettavan tehtävänä on päätoiminen jatko-opiskelu ja tutkimus
jollakin tutkijakoulun osa-alueella tohtorin tutkintoa varten.  Oman
väitöskirjatyön ohella tohtorikoulutettava osallistuu myös opetustehtäviin
ja muuhun laitoksella tehtävään työhön.

Tohtorikoulutettavan tehtävään valittavalta edellytetään soveltuvaa
ylempää korkeakoulututkintoa (vuoden 2010 loppuun mennessä) ja hyväksyttyä
tutkimussuunnitelmaa. Lisäksi edellytetään tutkinnon suorittamisen
yhteydessä ja muutoin osoitettua kykyä ja motivoitumista jatko-opintoihin
ja tohtorin tutkinnon suorittamiseen opinto- ja tutkimussuunnitelman
mukaisesti. Tohtorikoulutettavan tulee työskennellä tutkijakouluun
kuuluvassa yksikössä ja hänen tulee hakea tutkijakouluun tietyn opettajan
(tai opettajien) ohjaukseen. Valtakunnallisessa tutkijakoulussa työsopimus
solmitaan sen yliopiston kanssa, jossa tohtorikoulutettava työskentelee.

Tehtävän palkkaus perustuu yliopistojen palkkausjärjestelmän opetus- ja
tutkimushenkilöstön vaativuustasokartan tasoihin 1 - 4. Tehtäväkohtaisen
palkanosan lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen suoriutumiseen perustuva
palkanosa.

Hakemus osoitetaan tutkijakoulun johtokunnalle. Hakemuksen liitteinä tulee
olla
- tutkimussuunnitelma, joka sisältää alustavan aikataulun väitöskirjan
valmistusajankohdasta
- ansioluettelo
- kaksi (2) suosituskirjettä. Suosituskirjeet voi lähettää myös suoraan
tutkijakoulun johtajalle.
- muut mahdolliset liitteet (esimerkiksi kopiot hakijan julkaisuista tai
preprinteistä).

Hakuohjeet ovat myös verkkosivuilla,
http://wiki.helsinki.fi/display/gsmaa/applications
tai
http://www.helsinki.fi/rekrytointi/index.html?id=19412

Kirjallisten hakemusten asianmukaisine liitteineen tulee olla perillä
perjantaina 29. lokakuuta 2010 klo 15.45. Epätäydellisiä tai myöhästyneitä
hakemuksia ei käsitellä.

Hakemukset tulee lähettää osoitteella Matematiikan ja sen sovellusten
valtakunnallinen tutkijakoulu, Matematiikan ja tilastotieteen laitos, PL
68 (Gustaf Hällströmin katu 2b), 00014 Helsingin yliopisto. Lisätietoja
antaa tutkijakoulun johtaja Hans-Olav Tylli, hojtylli@cc.helsinki.fi, 09
191 51463, ja tutkijakoulun tutkimuskoordinaattori Pekka Nieminen,
pjniemin@cc.helsinki.fi, 09 191 51445.