Matematiikan laitoksen kotisivut ovat muuttaneet uuteen osoitteeseen toukokuussa 2011:

http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/laitokset/matematiikka/

Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Etusivu » DIPLOMITYÖPAIKKA TERÄKSEN VÄSYMISANALYYSISSÄ

DIPLOMITYÖPAIKKA TERÄKSEN VÄSYMISANALYYSISSÄ

Perjantai, 12.03.2010 - 15:35

TTY:n Matematiikan laitos hakee diplomityöntekijää kevät-kesällä 2010 alkavaan hankkeeseen, jossa mallinnetaan teräksen väsymiskäyttäytymistä tilastollisesti kattavan mittausaineiston pohjalta. Hanke on osa isompaa Tekes-rahoitteista projektia “Clean Steels and Fatigue Survival with Material Imperfections” ja edelleen Tekesin laajaa “Functional Materials” -ohjelmaa. Projektin osapuolina ovat TTY:n lisäksi VTT, Aalto, Ovako Bar ja Wärtsilä Finland. Lisäksi yhteistyötä on Kiushun yliopiston (Japani) tutkimusryhmien kanssa.

Tavoitteena on kehittää riittävän tarkkoja jakaumamalleja teräksen väsymiskäyttäytymisen todennäköisyyspohjaiseen analyysiin sekä sen yhteyteen defektien (sulkeumien) esiintymiseen.

Hakijalta toivotaan

  • matemaattisia valmiuksia todennäköisyyspohjaisten menetelmien opetteluun ja käyttämiseen
  • MATLABin osaamista testien ja simulointien tekemiseen
  • kykyä luovaan työskentelyyn monialaisessa tutkimusryhmässä

Sopiva pääaine on Matematiikka tai Teknillinen matematiikka tai yhteisohjaussopimuksen kautta jokin muu pääaine.

Työ on määräaikainen, palkkaus perustuu tehtävien vaativuuteen ja henkilökohtaiseen työstä suoriutumiseen yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaan.

Lisätietoja antaa ja vapaamuotoisia hakemuksia ottaa vastaan professori Keijo Ruohonen, puh. 040 8490 478, s-posti keijo.ruohonen@tut.fi