Matematiikan laitoksen kotisivut ovat muuttaneet uuteen osoitteeseen toukokuussa 2011:

http://www.tut.fi/fi/tietoa-yliopistosta/laitokset/matematiikka/

Tätä sivustoa ei enää päivitetä.

Etusivu » Muutoksia laajan matematiikan kurssien korvaavuuksissa

Muutoksia laajan matematiikan kurssien korvaavuuksissa

Tiistai, 18.12.2007 - 16:57

Matematiikan laitos kehittää parhaillaan perusopetusta niin, että laajan matematiikan (LAMA) ja insinöörimatematiikan (IMA) keskinäiset vastaavuudet selkiytyvät. Vuoteen 2006 asti LAMA 1 käsitteli lineaarialgebraa ja LAMA 2 funktioita sekä logiikkaa; kurssien IMA 1 ja IMA 2 aiheet olivat päinvastaisessa järjestyksessä. LAMA- ja IMA-sarjojen välillä vaihtavien opiskelijoiden etua ajatellen vuoden 2007 LAMA-kurssien aihepiirit vaihdettiin IMA-kursseja vastaaviksi, ja kurssien nimet vaihdettiin vastaavasti: LAMA 1i käsittelee funktioita ja logiikkaa, kun taas LAMA 2i on lineaarialgebran kurssi.

Kurssien korvaavuudet ovat siis seuraavat:

Vuonna 2006 ja sitä ennen luennoitu kurssi MAT-13410 Laaja matematiikka 1 vastaa vuoden 2007 ja siitä eteenpäin luennoitavaa kurssia MAT-13421 Laaja matematiikka 2i.

Vuonna 2006 ja sitä ennen luennoitu MAT-13420 Laaja matematiikka 2 vastaa vuoden 2007 ja siitä eteenpäin luennoitavaa kurssia MAT-13411 Laaja matematiikka 1i.

Kurssien Laaja matematiikka 3-5 korvaavuuksissa ei ole tapahtunut muutoksia.

Muutos saattaa aiheuttaa ongelmia sellaisille opiskelijoille, joilta puuttuu ennen vuotta 2007 luennoitu kurssi LAMA 1 tai 2 ja jotka ovat suorittaneet syksyllä 2007 kurssin LAMA 1i tai LAMA 2i uuden korvaavuussäännön vastaisesti. Heitä pyydetään ottamaan yhteyttä laajan matematiikan vastuuhenkilöön, professori Samuli Siltaseen (samuli.siltanen(at)tut.fi).