MAT-13440 Laaja matematiikka 5 (4 op) / Kevät 2009

Luennoitsija


Lehtori Risto Silvennoinen
Matematiikka TD416
etunimi.sukunimi@tut.fi
puh. (03)31152141

Luennot

Tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin klo 10-12 salissa S1 viikoilla 13, 14, 15-16, 17 ja 18.


Laskuharjoitukset


Laskuharjoitukset pidetään viikoilla 14, 15-16, 17, 18 ja 19.

1. Risto Rauhala ma 12-14 SJ204
2. Risto Rauhala ti 12-15 K3108B
3. Risto Rauhala ke 14-17 SJ208
 

Harjoitusryhmiin ei tarvitse ilmoittautua. Ryhmän voi valita vapaasti.

Kahden tunnin ryhmä: Kaikki laskutehtävät tehdään valmiiksi kotona ja käydään läpi harjoituksissa; varaudu esittämään ratkaisusi pyydettäessä.

Kolmen tunnin ryhmät: Osa tehtävistä ratkaistaan ohjatusti paikan päällä. Nämä on merkitty harjoituspaperiin tähdellä (*).

Suorittamalla näitä laskuharjoituksia voi ansaita hyvityksenä 6 tenttipistettä. Asteikko on lineaarinen ja määräytyy seuraavista ääriarvoista:
0 laskuharjoituspistettä tuottaa 0 tenttipistettä,
80% tai enemmän laskuharjoituspisteistä tuottaa 6 tenttipistettä.

Lisäksi harjoitussysteemiin kuuluvat myös kirjallisesti palautettavat ratkaisut. Tehtäviä on viikoittain kaksi, jotka on merkitty tehtäväpaperiin symbolilla K. Ne palautetaan maanantaina klo 12.00 mennessä S-talon tehtävälokerikkojen päällä olevaan laatikkoon (tai maanantain klo 12-14 harjoitusryhmään osallistujat voivat palauttaa harjoituksen alussa saliin Sj208). Ratkaisut arvostellaan kuten tenttitehtävät asteikolla 0..6. Näin saaduista pisteistä saa hyvityspisteitä tenttiin edellisessä kappaleessa mainittujen lisäksi seuraavasti: 15 (eli 25% maksimipistemäärästä 60) tuottaa 1 tenttipisteen, 30 tuottaa 2 ja 45 tuottaa 3 tenttipistettä. Kirjallisesti palautetut tehtävät voi harjoitustilanteessa merkitä kotona lasketuksi. Ne käydään harjoituksissa läpi kuten muutkin kotilaskut. 

 Tenteissä on viisi kuuden pisteen tehtävää. Hyvityspisteet ovat voimassa kurssin toteutuskertaan kuuluvissa kolmessa tentissä.

 

 

Tietokoneharjoitukset


Kurssiin kuuluu kaksi tietokoneharjoitusta, ja suoritusvaatimuksena on osallistuminen ainakin toiseen niistä.
Harjoitukset tehdään työpareina harjoitusten aikana.
Tietokoneharjoitukset alkavat viikolla 15-16, ja tehtävät vaihtuvat kahden viikon välein.

Tietokoneharjoitusten  ryhmät:

PC1  Juho Piirto ma 16-18 SB204
PC2 Juho Piirto to 16-18 SB204

Tietokoneharjoitusryhmiin ei tarvitse ilmoittautua.

Harjoitustehtävät

Harjoitus 1
Harjoitus 2
Harjoitus 3
Harjoitus 4
Harjoitus 5

Tietokoneharjoitustehtävät

PC-harjoitus 1
PC-harjoitus 2

Kurssikirja

Fitzpatrick, P., Advanced Calculus, Thomson,  second edition, 2006.
 
Joitakin luentomonisteita jaetaan pdf-versioina kirjan tueksi ohessa (ilmestyvät kurssin kuluessa).
 

Lisämonisteet

Lisämoniste integroinnista n-ulotteisessa avaruudessa
Lisämoniste differentiaaliyhtälöistä 1
Lisämoniste differentiaaliyhtälöistä 2

Yhteystiedot

Luennoitsijaan voi ottaa yhteyttä sähköpostilla etunimi.sukunimi@tut.fi, tai puh. 0400-131063 tai luentojen yhteydessä.